Møns Bank opjusterer forventningerne til et overskud før skat i 2021.

Banken ser nu et niveau omkring 57 mio. kr. mod tidligere udmeldt 45-55 mio. kr.

- De væsentligste årsager til opjusteringen af resultat før skat er større kursgevinster af bankens fondsbeholdning end indregnet i forventningerne samt en større indtægtsføring af tidligere nedskrivninger end forventet, skriver banken.

Bankens basis indtjening lander i bunden af det tidligere udmeldte interval på 35-40 mio. kr., oplyses det.

- Resultatforventningen i bunden af intervallet var udtryk for en forventning om et svagt vigende aktivitets- og indtjeningsniveau, og i toppen af intervallet var indregnet, at indtjenings- og aktivitetsniveauet var uændret, skriver banken.

Basisdriften for året som helhed ventes nu at lande på omkring 35 mio. kr.

Møns Bank giver samtidig forventninger til indeværende år.

I år venter banken en basisdrift i intervallet 28-35 mio. kr. og et resultat før skat på et tilsvarende niveau i intervallet 28–35 mio. kr.

.\\˙ MarketWire