En fuldbyrdet krig i Ukraine vil have store økonomiske og markedskonsekvenser.

Det vurderer Danske Banks chefanalytiker Jakob Ekholdt Christensen, der tror på, at de involverede parter vil foretrække en diplomatisk aftale.

Det er dog ikke det scenarie han tror mest på.

- Som udgangspunkt tror vi, at begge sider vil strække sig langt for at undgå en fuldbyrdet russisk militær invasion i Ukraine, da det vil få store økonomiske og finansielle implikationer for både Rusland og Vesten, skriver han i en analyse.

Danske Bank peger på, at Vestens modsvar formentlig vil være i form af omfattende økonomiske og handelsmæssige sanktioner, såsom restriktioner på eksport til Rusland. En udelukkelse af Rusland fra det internationale betalingssystem, SWIFT, er også på tale.

Den type tiltag er også blevet brugt mod mod lande som Nordkorea og Iran.

Da Rusland er en markant større økonomi og mere integreret i det internationale finansielle system, vil det få betydeligt større betydning - særligt for Rusland, men også virksomheder og investorer, som eksponeret mod stormagten mod øst.

Dette vil efter chefanalytikerens opfattelse umiddelbart give et stort slag til globale markeder med et fald i aktier, da investorer vil søge mod sikrere papirer som tyske og amerikanske statsobligationer.

- Så længe konflikten er begrænset til Ukraine, vil de globale markeder nok rette sig over tid. Russiske aktiver vil blive ramt hårdt.

Sådan et scenarie vil dog potentielt kunne få russerne til at skrue ned eller helt stoppe for gasleverancerne til Europa.

Set i lyset af de begrænsede mængder gasreserver i Europa vil det kunne få gaspriserne til at stige massivt, hvilket kan føre til yderligt højere inflation i Europa. Det vil øge presset på Den Europæiske Centralbank for at stramme pengepolitikken.

BEGRÆNSET POSITIV EFFEKT AF BEGRÆNSET AKTION

Danske Bank ser en begrænset russisk militærintervention i Ukraine som meget sandsynligt. Her vurderes det, at de markedsmæssige og økonomiske konsekvenser vil være mere begrænsede.

- Selv om det vil være positivt for markederne, hvis de to sider skulle nå frem til en diplomatisk aftale, så vil de positive markedseffekter begrænses af, at Rusland sandsynligvis fastholder presset på Ukraine og Vesten, gennem for eksempel cyber- og hybridangreb og til stadighed forsøger at destabilisere sammenholdet i mellem de vestlige lande, vurderer Danske Bank.

.\\˙ MarketWire