Der er behov for en forbedret overvågning på hvidvaskområdet for bankernes transaktioner for at komme nye metoder til hvidvask og terrorfinansiering til livs, lyder konklusionen fra Finanstilsynet, der med bistand fra eksterne konsulentfirmaer har udarbejdet i 2019 og 2020 har foretaget en undersøgelse af den finansielle sektor.

Undersøgelserne har ført til inspektioner hos flere danske banker. I 2019 blev transaktionerne i Jyske Bank, Nykredit, Spar Nord, Handelsbanken og Sydbank gennemgået. I 2020 var turen kommet til Danske Bank og Nordea.

Alle inspektioner gav anledning til påbud fra Finanstilsynet, der med visse forbehold giver anledning til at drage en række konklusioner på tværs af de store banker.

En måde at forbedre overvågningen er gennem dedikerede it-systemer, lyder anbefalingen fra Finanstilsynet.

- Den it-baserede overvågning skal identificere de transaktioner, der skal tages ud til en nøjere manuel undersøgelse. Det er vigtigt, at denne identifikation er så præcis som muligt. Hvis et system fanger for få usædvanlige transaktioner, risikerer kriminalitet at forblive uopdaget, lyder det i pressemeddelelsen.

Det er dertil Finanstilsynets opfattelse, at området for transaktioner knyttet til finansieringen af handel med og transport af varer - særligt udenrigshandel - i stigende grad har udviklet sig til en metode til hvidvask og terrorfinansiering.

Finanstilsynet anbefaler derfor stigende opmærksomhed på området i pengeinstitutterne. Også her anbefales et it-system, hvis manuel overvågning synes utilstrækkeligt.

Det samme gør sig gældende for kapitalmarkedstransaktioner, der ligeledes anvendes til hvidvask og terrorfinansiering.

- Finanstilsynet vurderer, at transaktionsovervågningen i de danske pengeinstitutter hele tiden skal tilpasses og forbedres for at imødegå de nye metoder til hvidvask og terrorfinansiering.

- Der vil fortsat være behov for, at bankerne bruger betydelige ressourcer på at opdatere og forbedre transaktionsovervågningen og behandlingen af alarmer, konkluderer tilsynet.

.\\˙ MarketWire